V Rinkinys+Kava

Lietuvių autoriai

VOX-214

Nauja prekė

10,99 € su PVM

"Vandenyne"

Knygoje autorius dalijasi atsiminimais apie darbą laivų apsaugoje nuo piratų. Skaitytojas lydi autorių iš vieno laivo į kitą žvelgdamas į apsaugininko kasdienybę, susidurdamas su įvairių tautų žmonėmis, drauge su autoriumi išgyvendamas jo patirtus nuotykius. Nors autorius šia veikla buvo užimtas ne vienus metus, knygoje pateikti tik 2013 m. įvykiai. Pasak autoriaus, „keliaudamas suvoki, koks mažas pasaulis ir koks mažas esi pats. Matai skirtingus žmones, rases, papročius, kultūrą ir visai nebesvarbu, patinka tai, ką matai, ar ne, – tiesiog tampi turtingesnis, akiratis praplatėja. Pabuvęs svetur, o ypač kur skurdžiau, susivoki, kokioje puikioje šalyje gimei ir koks turtingas esi, kad gyvenimas, kuriuo taip mėgstame skųstis, yra pakankamai dosnus, tik gerokai neįvertintas. Vertinu, tiesiog mėgaujuosi buvimu protėvių žemėje, tegu gerokai dulkinoje, pilkoje, dažnai piktoje, bet tokioje savoje.“

"Partizano žiedas"

Knygoje pasakojama, kaip Adolfas Ramanauskas-Vanagas, lydimas kelių partizanų, nuo plačių Kazlų Rūdos miškų keliauja pas žemaičius į 1949 m. vasarį vykusį Lietuvos partizanų vadų susitikimą, kur buvo paskelbtas svarbiausias partizaninio karo dokumentas – Deklaracija, sujungusi 1918-ųjų Lietuvą su miškuose laisvę vis dar saugančiais laisvės kovotojais. Knygoje realūs įvykiai interpretuojami pasitelkus istorinę dokumentiką ir archeologinius tyrinėjimus. Į pasakojimą apie partizanų vadų susitikimą ir susirėmimą su enkavėdistais Užpelkių miške autorius taip pat įterpia kai kuriuos Jėgerių bataliono kūrimosi epizodus, rasdamas gana daug panašumų tarp partizanų ir jėgerių veiklos taktikos.

Operacijoje „Irako laisvė“

Autorius, Lietuvos kariuomenės vyresnysis seržantas, remdamasis asmeniniais išgyvenimais, pasakoja apie pirmojo Lietuvos kariuomenės pėstininkų būrio misiją Irake 2003 m. Vyresnysis seržantas Sigitas Maliauskas, gimęs 1976 m. Raseiniuose, karinę tarnybą pradėjo 1995 m. motorizuotosios pėstininkų brigados (MPB) „Geležinis Vilkas“ didžiojo kunigaikščio Algirdo motodesantiniame batalione. Baigęs privalomąją krašto apsaugos tarnybą, nuo 1996 m. tarnavo kaip profesinės tarnybos karys. 1997-1998 m. Švedijos kariuomenės inžinieriniame batalione sėmėsi bazinių karo inžinerijos žinių, mokėsi sprogdinti įvairiausiomis sprogstamosiomis medžiagomis, atpažinti standartinius sprogmenis ir juos sunaikinti, naudoti ir nukenksminti standartines minas. 1999 m. BALTCON-2 sudėtyje, būdamas išminuotoju-sprogdintoju ir vadovaudamas danų inžinierių būrio išminuotojų skyriui, dalyvavo SFOR (Stabilisation Forces – Stabilizacijos pajėgos) misijoje Bosnijoje ir Hercegovinoje. 2000-2010 m. – MPB „Geležinis Vilkas“ LDK Algirdo mechanizuotojo pėstininkų bataliono karinių operacijų planavimo specialistas. 2003 m. Lietuvos kariuomenės pėstininkų būrio ryšių seržanto pareigomis dalyvavo operacijoje „Irako laisvė“ (OIF – Operation Iraqi Freedom), 2010 m. kaip karinių operacijų planavimo specialistas – ISAF (International Security Assistance Force – Tarptautinės saugumo pajėgos) misijoje Afghanistane. Nuo 2011 m. – Lietuvos kariuomenės sausumos pajėgų Mokymo centro Paramos ginklų kursų ekspertas.

Susiję Produktai

Prekė sėkmingai pridėti palyginimui!